Szkółka Piłkarska MOSiR Brzozów - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Tabela ligowa

Inna » Inne rozgrywki

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 108, wczoraj: 114
ogółem: 808 191

statystyki szczegółowe

Logowanie

Regulamin Szkółki

Regulamin Szkółki Piłkarskiej MOSiR Brzozów 

 

                                                Zasady ogólne


1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Szkółkę Piłkarską    MOSiR Brzozów na zajęciach, turniejach zawodach mistrzowskich  jak i   w życiu codziennym.

2. Zawodnikiem Szkółki MOSIR może zostać każde dziecko, które ukończyło  5 lat i starsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie  mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Odpowiedzialność doprowadzenia i odebranie  dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

3. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej „Szkółka Piłkarska MOSiR Brzozów”


4. Maksymalnie grupy w Szkółce mogą liczyć 25 zawodników.


5. Zajęcia w Szkółce Piłkarskiej odbywają się zgodnie z   harmonogramem na cały tydzień. 


6. Każdy zawodnik który zostanie powołany na mecz – turniej jest zobowiązany  być obecnym na w/w zawodach. Nieobecność zawodnika bez żadnej wcześniejszej informacji dla trenera będzie traktowana jako lekceważenie obowiązków zawodnika za które zostaną wyciągnięte odpowiednie  konsekwencje.

7. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych jak również dbać o koleżeńską atmosferę w drużynie. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności drużyny.


8. Opłata członkowska za rok szkoleniowy wrzesień - sierpień wynosi 120 zł rocznie, rodzeństwo 200zł łącznie.

Płatna w dwóch ratach do 15.10.2014r i 15.03.2015r.

9. Zawodnicy Szkółki Piłkarskiej MOSiR Brzozów  mają bezwzględny zakaz palenia  papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

 

Prawa i obowiązki zawodnika.

 

1.Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie

 lekarskie dotyczące stanu zdrowia oraz zgodę rodziców/ opiekunów którą należy oddać trenerowi grupy.

2. Zawodnik Szkółki MOSiR Brzozów zobowiązuje się;

   -  godnie reprezentować szkółkę na treningach, turniejach i meczach.

   -  na treningi przynosić lanki, buty halowe. Również odpowiednio się     

       ubrać w zależności gdzie grupa ma zajęcia i od pory w roku.

   -  przed i w trakcie treningu pomagać trenerowi podczas treningu, a zwłaszcza  składania sprzętu sportowego – szanowanie sprzętu.

   -  wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera, być sumiennym i   zdyscyplinowanym. 

   -  w trakcie treningu skupić się na wykonywanych ćwiczeniach i być  aktywnym.

  -  wszelkie dolegliwości zgłaszać bezzwłocznie trenerowi

  -  w czasie treningu i meczów piłkarskich spożywać jedynie wodę niegazowaną

  -  w dniu meczu mistrzowskiego lub turnieju bezwzględny zakaz spożywania;  napojów gazowanych(pepsi itp.), lodów i popularnych przekąsek – obiadów dzieci, chipsów.

   -  sprzęt który zawodnik dostał jest własnością Szkółki i każdy zawodnik jest zobowiązany dbać o powierzony mu sprzęt, a w przypadku jego zniszczenia  lub utraty zwrócić w całości koszty utraconego  sprzętu. Na wszystkich zajęciach i na turniejach sprzęt musi być czysty i schludny.

   -  zawodnik który zakończy grę w Szkółce jest zobowiązany do rozliczenia się  ze sprzętu

   -  obowiązkiem każdego zawodnika jest dbanie o higienę osobistą czyli  czystość ciała, ubrania i zębów.

3. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach  jest regularna  obecność na zajęciach a także zaangażowanie na zajęciach.

4. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 50 minut przed rozpoczęciem meczu mistrzowskiego.

5. Zawodnik który z nieusprawiedliwionych przyczyn opuścił treningi w danym tygodniu może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej lub turniejowej.

6. Zawodnicy mogą być wyróżnieni przez trenera oraz radę rodziców;

    -  pochwałę(list gratulacyjny)

    -  dyplom uznania

    -   nagroda rzeczowa

7. Zawodnicy mogą być odsunięci od zajęć;

  -  upominanie przez trenera na treningu

  -  nieodpowiednie zachowanie na meczach i turniejach( dyskwalifikacja od 1-5  meczy)

  -  czasowe zawieszenie w prawach zawodnika na wniosek rodzica lub trenera w przypadku słabych wyników w szkole do czasu ich poprawienia.

8. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup  zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.

 

 

               Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika.

 

1. Podczas meczów i treningów rodzice/ opiekunowie powinni przebywać na  trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zajęcia lub zawody.   Starają się  w miarę możliwości nie kontaktować z dziećmi ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację i rozluźnienie.

2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

3. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun  zobowiązany jest się powiadomić trenera prowadzącego telefonicznie lub pisemnie za pomocą poczty elektronicznej.

4. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera w obecności swoich dzieci jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się do trenera prowadzącego grupę.


                                                       Postanowienia końcowe


1. Szkółka zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników. 


2. Złamanie regulaminu może być podstawą do wydalenia ze Szkółki Piłkarskiej MOSiR Brzozów


3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników i ustalenia bieżących spraw.

4. wszystkie pozostałe sprawy który nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener grupy.

5. Wyżej  napisany regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2013r.

 

Zegar

Reklama

SPONSOR

Zaprzyjaźnione kluby

Najnowsza galeria

Turniej Mikołajkowy cz.II
Ładowanie...